Fundusz Sołecki w gminie Kartuzy

Czy wysokość środków odpowiada potrzebom?

Gmina Kartuzy, składająca się z 24 sołectw, w tym roku przeznaczyła na Fundusz Sołecki kwotę nieco ponad 1 milion 100 tysięcy złotych. Kwoty te wahają się od 25 000 do 65 000 złotych na sołectwo. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się to być znaczącą sumą, w rzeczywistości stanowi ona mniej niż 0,5% wydatków całego budżetu gminy na rok 2024, który wynosi 260 milionów złotych. Galopująca inflacja oraz wzrost cen za wykonywane usługi sprawiły, że tak niskie kwoty przeznaczone na poszczególne sołectwo nie pozwalają wykonać jakiejkolwiek znaczącej inwestycji.  

Porównując te kwoty z funduszem sołeckim w sąsiedniej gminie Żukowo, różnica jest znaczna, żeby nie powiedzieć ogromna.  Tam na fundusz sołecki na 2024 rok przeznaczono niemal 2,5 miliona złotych, z kwotami wahającymi się od 24 450 złotych dla najmniejszego sołectwa Rutki, do ponad 0,5 miliona złotych dla najliczniejszego sołectwa Banino.

Większy Fundusz Sołecki mógłby przyczynić się do zwiększenia zaangażowania mieszkańców w życie lokalnej społeczności

Dlaczego zatem środki przeznaczone na Fundusz Sołecki w Kartuzach powinny być zwiększone? Przede wszystkim, większe finansowanie pozwoliłoby na realizację szerszego zakresu zadań i projektów, które są niezbędne dla rozwoju sołectw. Mogłoby to obejmować inwestycje w infrastrukturę, takie jak drogi, oświetlenie czy place zabaw, a także projekty społeczne, kulturalne czy edukacyjne zgłaszane przez mieszkańców poszczególnych sołectw. 

Po drugie, większy Fundusz Sołecki mógłby przyczynić się do zwiększenia zaangażowania mieszkańców w życie lokalnej społeczności. Dając mieszkańcom większą kontrolę nad środkami, które mogą wykorzystać na poprawę jakości życia w ich sołectwie, zwiększamy ich poczucie odpowiedzialności i wpływu na otoczenie co motywuje, zachęca do działania i dbania o wspólne dobro mieszkańców danego sołectwa. 

Po trzecie, zwiększenie środków na Fundusz Sołecki mogłoby przyczynić się do zmniejszenia dysproporcji między sołectwami. Dzięki temu, wszystkie sołectwa, niezależnie od ich wielkości i liczby mieszkańców, miałyby równe szanse na rozwój.

Nasi kandydaci są zdecydowani, aby dążyć do zwiększenia środków Funduszu Sołeckiego. Wierzymy, że to jest klucz do budowania silnej, zrównoważonej i zaangażowanej społeczności lokalnej. 

Andrzej Bystron - nasz kandydat na burmistrza Kartuz będąc radnym Rady Miejskiej w Kartuzach wielokrotnie podkreślał, że należy zwiększyć środki na fundusz sołecki aby mieszkańcy mieli większy wpływ na to, co dzieje się w ich sołectwie i jakie inwestycje będą realizowane. Jako kandydaci na radnych w pełni popieramy takie stanowisko.

Podsumowując, zwiększenie środków na Fundusz Sołecki w Gminie Kartuzy to inwestycja w przyszłość naszych sołectw. To krok, który pozwoli nam lepiej zaspokoić potrzeby mieszkańców i przyczynić się do długoterminowego rozwoju naszej gminy.

Nasi kandydaci są zdecydowani, aby dążyć do zwiększenia środków Funduszu Sołeckiego. Wierzymy, że to jest klucz do budowania silnej, zrównoważonej i zaangażowanej społeczności lokalnej. Dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców do oddania swojego głosu na nas w nadchodzących wyborach. Razem możemy zbudować lepszą przyszłość dla naszej gminy. 

Szybki i stabilny internet w każdym domu