Rowerzyści doczekają się w końcu upragnionej infrastruktury tras rowerowych

Po  dziewięciu  latach  rządów  burmistrza  Gołuńskiego infrastruktura pieszo rowerowa wygląda w naszej gminie bardzo mizernie. Kartuzy stały się wyspą, z której nie można w cywilizowany sposób udać się w przyjemną podróż rowerową. 

Prócz kilku kilometrów ścieżek jakie powstały w Kartuzach przy okazji  budowy węzła integracyjnego oraz obwodnicy Kartuz w kierunku Grzybna, mamy  zupełną pustkę. To nie wszystko, jeżeli chodzi o zaniedbania Gołuńskiego. 

Tereny wiejskie czekają już od wielu lat na profesjonalną sieć ścieżek rowerowych, które tworzyć mają docelowo, integralną całość wraz z  ścieżkami w Kartuzach.

Tuż po wyborach, nowy burmistrz gminy Kartuzy Andrzej Bystron, rozpocznie działania związane ze stworzeniem konkretnego planu budowy ścieżek rowerowych w gminie Kartuzy.  Każdy z nas będzie mógł się zapoznać z tym planem i dowiedzieć się w jakim czasie zostanie zrealizowana inwestycja w jego rejonie.

Niestety, przez ostatnie dwie kadencje obecny burmistrz nie wykazał się wolą rozbudowy chodników i tras rowerowych w naszej gminie, ale to wszystko szybko się zmieni, gdy burmistrzem gminy Kartuzy zostanie Andrzej Bystron.

W  szybkim czasie dojdzie do połączenia Kiełpina z Kartuzami  z jednej strony oraz w kierunku Dzierżążna z drugiej strony. Dokończymy budowę ścieżki z Dzierżążna do Kartuz. Rozpoczną się równolegle działania związane z planami budowy  tras rowerowych przy drogach wojewódzkich w Grzybnie, gdzie docelowo zaplanujemy połączenie z Przodkowem, a następnie w Ręboszewie i dalej w kierunku Złotej Góry. Wszystkie te działania wymagać będą współpracy z zarządcami tych dróg, ale wspólnym działaniem i  poprawnym dialogiem, bardzo szybko można będzie osiągnąć zamierzone cele.

Jak wszyscy wiemy, również cały rejon sianowsko-mirachowski, od Prokowa, również czeka na wykonanie i dokończenie tras z Kartuz w kierunku przepięknych pod względem krajobrazowym terenów Sianowa, Koloni, Starej Huty, Stryszej Budy, Mirachowa i Nowej  Huty. W rozmowie z mieszkańcami Sianowskiej i Pomieczyńskiej Huty dowiadujemy się o pilnej potrzebie budowy ścieżek pieszo rowerowych, w tych miejscowościach. Zwiększy to w znacznej mierze bezpieczeństwo pieszych, a tym samym uatrakcyjni te piękne miejscowości.


Drogi, drogi i jeszcze raz drogi!