Świetlice wiejskie i hale sportowe w rękach mieszkańców!

Świetlice wiejskie, sale gimnastyczne, czy boiska sportowe to obiekty, które powinny służyć mieszkańcom cały czas. Zamykanie ich na klucz mija się z celowością ich budowy. Powinny one tętnić życiem, a mieszkańcy integrować w nich, rozwijać swoje talenty, umiejętności i pasje. Dlatego oddajmy świetlice wiejskie, hale i boiska sportowe w ręce mieszkańców!


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz dążąc do propagowania aktywności fizycznej wśród osób młodych i starszych, nasz kandydat na burmistrza, Andrzej Bystron, oraz kandydaci na radnych zdecydowanie podkreślają konieczność oddania w ręce społeczności wiejskich świetlic wiejskich oraz obiektów sportowych. Te miejsca zostały stworzone przede wszystkim dla samych mieszkańców, dlatego powinni mieć oni pełne prawo do korzystania z nich.


Bieżnie, korty tenisowe, siłownie zewnętrzne i inne tereny sportowe powinny być udostępnione mieszkańcom bezpłatnie praktycznie każdego dnia w wyznaczonych godzinach. Boiska natomiast powinny pozostawać otwarte do zmroku, aby jak najwięcej osób miało możliwość skorzystania z tych miejsc.


Świetlice wiejskie, obiekty sportowe powstały dla mieszkańców. Dlatego powinni oni mieć pełne prawo do korzystania z nich!


Wszystkie obiekty znajdujące się przy szkołach powinny być dostępne dla społeczności, ponieważ zostały one sfinansowane z programów między innymi takich jak Orlik, które miały na celu zapewnienie ogólnodostępności. Nie zamykajmy więc boisk! Oczywiście, wyjątkiem są sytuacje, gdy odbywają się na nich zorganizowane zajęcia pod nadzorem instruktorów lub trenerów.


Jeśli chodzi o sale gimnastyczne i hale sportowe, priorytetowo powinny być wykorzystywane na potrzeby zajęć szkolnych oraz innych podmiotów na podstawie umów, ale w pozostałych godzinach powinny być otwarte dla mieszkańców, którzy chcieliby korzystać z tych miejsc do integracji społecznej lub uprawiania sportu.


Stworzenie zewnętrznych boisk sportowych, kortów tenisowych, miejsc do gry w siatkówkę czy siłowni jest kluczowe, aby zapewnić młodzieży alternatywę do spędzania czasu zamiast gry na elektronicznych urządzeniach. Ruch fizyczny i interakcja społeczna są niezwykle istotne, szczególnie po okresie pandemii, kiedy wiele osób odczuwa brak aktywności fizycznej i kontaktu społecznego.


Nie ma przepisów, które uniemożliwiałyby otwarcie szkolnych obiektów sportowych czy sal wiejskich mieszkańcom.


Nie ma żadnych przepisów uniemożliwiających udostępnienie mieszkańcom szkolnych obiektów sportowych czy sal wiejskich. Wręcz przeciwnie, przepisy pozwalają na to, nawet jeśli nie ma osoby odpowiedzialnej za nadzór nad przebywającymi tam dziećmi czy młodzieżą.


Otwarcie tych miejsc dla społeczności zależy głównie od woli i zaangażowania burmistrza oraz odpowiednich organów samorządowych. Dlatego też ważne jest, aby wybrać kandydatów, którzy popierają tę ideę i podejmą działania w tym kierunku. Mamy nadzieję, że po nadchodzących wyborach sytuacja ta ulegnie zmianie, dlatego apelujemy o oddanie głosu na Andrzeja Bystrona oraz radnych z KWW Głos Mieszkańców oraz KWW Nasza Gmina Wspólna Sprawa.


W Grzybnie też brakuje sali wiejskiej


Brak sal wiejskich dostępnych dla mieszkańców, jak i placów zabaw dla najmłodszych to bolączka wielu sołectw w naszej gminie. Doskonałym przykładem jest Grzybno. Można odnieść wrażenie, że poza wykonaniem połączenia pieszo – rowerowego z Kartuzami przez poprzednią burmistrz Lehman zrobiono niewiele. Brak sali wiejskiej, placu rekreacyjnego dla mieszkańców, brak bezpiecznego chodnika w kierunku Przodkowa - to realne problemy tej miejscowości, które Andrzej Bystron kandydat na burmistrza i Marek Landowski – kandydat na radnego między innymi z miejscowości Grzybno i Kaliska zamierzają to zmienić.


Wprowadzę Budżet Obywatelski w Kartuzach
Czas na współdziałanie mieszkańców