Wprowadzę Budżet Obywatelski w Kartuzach

Czas na współdziałanie mieszkańców

Mimo licznych apeli i interwencji radnych oraz mieszkańców, program wprowadzenia budżetu obywatelskiego pozostaje w zawieszeniu. Władze miasta nie były w stanie sprostać nowym wymogom formalno-prawnym, a przygotowanie jasnych kryteriów i regulaminu programu okazało się zadaniem wykraczającym poza ich kompetencje.

Radni Rady Miejskiej w Kartuzach, w tym w szczególności Tyberiusz Kriger, wielokrotnie zabiegał o przywrócenie tego programu. Zadawał pytania panu Gołuńskiemu i jego zastępcom dlaczego nie chcą lub nie potrafią przywrócić mieszkańcom Kartuz prawa do decydowania o części wydatków, co daje Budżet Obywatelski. W nadchodzącej kadencji Andrzej Bystron - kandydat na Burmistrza Kartuz wraz z pozostałymi kandydatami na radnych z KWW Głos Mieszkańców i KWW Nasza Gmina Wspólna Sprawa jest zdeterminowany, żeby zrobić wszystko aby mieszkańcy Kartuz mogli decydować o inwestycji w mieście. Wierzą bowiem, że Budżet Obywatelski jest kluczowym narzędziem demokracji, umożliwiającym mieszkańcom bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki lokalnej.

Budżet Obywatelski to wiele korzyści

Przywrócenie Budżetu Obywatelskiego przyniesie wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwi mieszkańcom bezpośrednie decydowanie o wydatkach publicznych, co zwiększy ich zaangażowanie w życie społeczne miasta. Każdy obywatel będzie miał prawo zgłosić projekt, który chciałby, aby był zrealizowany w jego otoczeniu. To daje mieszkańcom realny wpływ na to, co dzieje się w ich mieście i co rzeczywiście jest potrzebne mieszkańcom, ponieważ to właśnie mieszkańcy Kartuz najlepiej wiedzą czy w ich sąsiedztwie potrzebny jest plac zabaw, chodnik czy nowe nasadzenia zieleni.

Po drugie, Budżet Obywatelski zwiększy transparentność i odpowiedzialność władz lokalnych, co jest kluczowe dla budowania zaufania społecznego. Może on także pomóc w poprawie relacji między mieszkańcami a władzami lokalnymi, tworząc platformę do otwartej i konstruktywnej komunikacji.

Po trzecie, Budżet Obywatelski może przyczynić się do lepszego zrozumienia przez mieszkańców zasad funkcjonowania samorządu i procesów decyzyjnych. Przykłady innych miast takich jak Gdańsk, pokazują że program ten edukuje społeczność i promuje aktywne obywatelstwo. Co roku zgłaszane są liczne projekty, a wygrywają te, które są najbardziej potrzebne mieszkańcom. Pokazują także władzom miasta rzeczywiste potrzeby mieszkańców, a nie te, które narzucają urzędnicy.

Samorządność oznacza współdecydowanie

Niestety, obecna sytuacja w Kartuzach jest daleka od idealnej. Burmistrz Gołuński pozostaje głuchy na prośby mieszkańców o przywrócenie Budżetu Obywatelskiego, preferując podejmowanie decyzji jednoosobowo. To nie jest jednak prawidłowa idea samorządu. Samorządność oznacza współdecydowanie. To głos mieszkańców powinien być wyznacznikiem działań burmistrza.

Dlatego kierujemy słowa zachęty do mieszkańców Kartuz: niech nasz głos zostanie usłyszany! Andrzej Bystron jako burmistrz Kartuz będzie się z pewnością w głos mieszkańców wsłuchiwał. Przywróćmy Budżet Obywatelski i zadbajmy o to, aby nasze miasto było miejscem, gdzie decyzje są podejmowane wspólnie, a nie narzucane z góry. Wierzymy, że razem możemy to osiągnąć, dlatego w nadchodzących wyborach prosimy o oddanie Państwa głosu na kandydatów z Komitetu Wyborczego Głos Mieszkańców.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach wiejskich
To konieczność i obowiązek!